Kleuren- en scheurenonderzoek voor ‘De Nederlanden van 1845’ (Café Dudok _ Rotterdam)

In opdracht van Chrimako BV is een kleurhistorische verken­ning en bouwtechnische inspectie uitgevoerd voor het pand Meent 8 te Rotterdam (De Nederlanden van 1845). Aanleiding voor de onderzoeken zijn geplande onderhoudswerkzaamheden. Doel van het onderzoek is om te achterhalen of er historische kleurlagen aanwezig zijn. Daarnaast is er gekeken in hoeverre er sprake is van bouwtechnische schades en wat de oorzaken daarvan zijn. De opdracht is uitgevoerd door Lotte Zaaijer en Marieke van den Dungen.