Ontwerp voor herbestemming pakhuizen Woerden

In samenwerking met Asnova Architecture is een nieuw ontwerp gemaakt voor de herbestemming van een voormalige werkplaats/ pakhuizen met woning. Het betreft een kavel, nabij het centrum van Woerden, tussen de Leidsestraatweg en de Kromme Rijn.

In een vooronderzoek is gekeken naar de mogelijkheden om deze locatie een nieuwe toekomst te geven. Daarbij is de voor de locatie geldende regelgeving bekeken, zoals het bestemmingsplan en de parkeernorm. Daarnaast zijn de bestaande, monumentale panden in kaart gebracht en onderzocht. Om helder te krijgen wat de consequenties zijn van verschillende keuzes zijn er 3 verschillende schetsplannen gemaakt. Een van deze plannen is verder uitgewerkt en als voorlopig ontwerp plan (VOP) ingediend.

Het VOP betreft een plan waarbij oud en nieuw samenkomen in een nieuw plan. Het monumentale straatbeeld aan de Leidsestraatweg blijft bij dit plan ongewijzigd. De panden aan de Leidsestraatweg worden gerestaureerd, gemoderniseerd en herbestemd tot woningen. Van een van de panden wordt een ingang gebruikt als entree voor de achtergelegen woningen. Zo ontstaat de, voor deze locatie, zo karakteristieke rug-aan-rug woning. De woningen op het achterterrein betreffen nieuwbouw, waarbij het beeld aan de waterzijde met de kleinschalige karakteristieke volume refeert aan de huidige bebouwing.