Herbestemming boerderij Rust-Hove
Herbestemming boerderij Rust-Hove

Herbestemming voor boerderij en erf

De Rijksmonumentale boerderij Rust-hove krijgt een nieuwe bestemming. Gelegen in het karakteristieke veenweidegebied nabij Gouda wordt dit een nieuwe plek voor wonen, werken en recreëren.

Om deze herbestemming mogelijk te maken, dient het bestemmingsplan te worden gewijzigd. Maar voor het zover is, is eerst een nieuw ontwerp gemaakt voor het gehele erf, waarbij oud, nieuw, duurzaam en groen samenkomen in een nieuw plan.

Door middel van een herbestemmingsonderzoek is eerst de bestaande situatie in kaart gebracht. De gebouwen zijn ingemeten en uitgetekend en de bouwgeschiedenis is met behulp van een bouwhistorisch onderzoek uitgezocht. Om later in het proces niet voor verrassingen te komen, is er al in een vroeg stadium nauw contact gezocht met de gemeente.

Samen met de opdrachtgevers zijn er diverse vlekkenplannen gemaakt. Deelonderwerpen met 3D beelden van de verschillende bouwwerken en het erf geven hierbij inzicht om elke functie de beste plek te geven. Met respect voor de geschiedenis en bestendig voor de toekomst.

Meer weten? Klik hier voor de inspirerende vlogreeks van de opdrachtgever.