Wonen in rijksmonumentale boerderij Vianen

Boerenerf

In samenwerking met Bureau Helsdingen is een ontwerp gemaakt voor de herbestemming van deze rijksmonumentale boerderij. Samen met de opdrachtgevers zijn de verschillende ontwerpfase doorlopen, waarbij het plan steeds verder is uitgewerkt. Omdat de bestemmingsplanwijziging nog niet is afgerond, is ervoor gekozen om eerst een principe verzoek in te dienen. Hierdoor kan de monumentencommissie het plan toch alvast bekijken en beoordelen.

Interieur van de deel met paardentrog