Van stadsvilla tot boutique hotel

Deze monumentale stadvilla in Zaandam krijgt een nieuwe functie als boutique hotel. Hiervoor is, in samenwerking met Rutger Kuipers, een ontwerp gemaakt.

monumentale lichtkoepel in stadsvilla

De verbouwing voor de stadsvilla aan de Dam 34 te Zaandam is tweeledig. De villa wordt bij deze verbouwing gerestaureerd en daarnaast getransformeerd tot een duurzaam boutique hotel. Ten behoeve van de transformatie naar de nieuwe functie worden, op een aantal logische plaatsen, nieuwe elementen toegevoegd. Deze versterken het monumentale karakter van de villa creëren gelijktijdig sfeervolle en prettige hotelkamers. De hiervoor gebruikte architectuur en vormentaal zal afwijkend worden vormgegeven, waardoor duidelijk te onderscheiden is wat bij het monument hoort en wat een latere toevoeging is.

Onder de restauratie valt het herstellen van de gebreken en het plegen van (achterstallig)onderhoud. Te denken valt hierbij aan het herstellen van de verschillende beschadigde schouwen, herstellen van het glas-in-lood, maar ook het schilderen van vensters en overige houten- en metalen onderdelen. Dit alles om verder verval van het pand te voorkomen. Bij al deze ingrepen is uitgegaan van de bestaande situatie; zowel qua kleur, detaillering als materialisering.

De verduurzaming, met als uitgangspunt om het hotel volledig te laten draaien op duurzame energie, vraagt zowel bouwkundige als installatie technische aanpassingen. Hieronder vallen toevoegingen zoals achterzetramen en isolatie van gevels en vloeren in combinatie met een gehele nieuwe installatie.

Hotelkamer in monumentale stadsvilla
Hotelkamer in monumentale stadsvilla