Verbouwing en restauratie boerderij Zeeland

In opdracht van Bureau Helsdingen is een ontwerp gemaakt voor de verbouwing, restauratie en verduurzaming van een boerderij in Zeeland. Dit ontwerp is uitgewerkt ten behoeve van het aanvragen van een vergunning en de bestemmingsplanprocedure.

Met dank aan:

Bureau Helsdingen

Dank aan de eigenaar van de boerderij voor de hierboven gemaakte foto’s!