Verbouwing en restauratie boerderij Zeeland

In opdracht van Bureau Helsdingen is een ontwerp gemaakt voor de herbestemming van een boerderij in Zeeland. Dit ontwerp is uitgewerkt ten behoeve van het aanvragen van een vergunning voor de restauratie en verbouwing. De vergunning is verleend en de bestemmingsplanprocedure, waarvoor eveneens de tekeningen zijn gemaakt, is afgerond. 

Bestaande situatie voorzijde

Inmiddels is de aannemer begonnen met de verbouwing. Als eerste is de boerderij gestript en is de aanbouw gesloopt. Hierna staat de bouw van de nieuwe aanbouw gepland. Langzaam worden de contouren zichtbaar. Daarna volgt de restauratie en verduurzaming van monumentale deel.