Boerderij Rustenburg
Boerderij Rustenburg

Herbestemming Rijksmonumentale boerderij Rustenburg

In opdracht van Bureau Helsdingen is een ontwerp gemaakt voor de verbouwing van de rijksmonumentale boerderij Rustenburg in Everdingen. Waar eens de boerenfamilie woonde en werkte, is nu een kantoor gehuisvest!

Daarvoor is de boerderij gerestaureerd, verduurzaamd en gemoderniseerd. Ten behoeve van de nieuwe functie zijn, op een aantal logische plaatsen, nieuwe elementen toegevoegd. Daarnaast is bij de restauratie het monumentale karakter versterkt waarbij een sfeervolle en prettige werkomgeving is gecreëerd.