Transformatiekader Museumkwartier Vlaardingen

In het kader van herontwikkelingsplannen voor het gebied en herbestemming van leegstaande pakhuizen hebben Lotte Zaaijer en Marieke van den Dungen in opdracht van BOEi een transformatiekader opgesteld. Het transformatiekader geeft inzicht in de ontwikkelingsgeschiedenis van het gebied en de gebouwen. De daaruit voortkomende kernwaarden en scenario’s dienen als richtinggevende denkkaders voor het stedenbouwkundig en architectonische ontwerp.

Onderstaand filmpje, gemaakt door Kikx Development, geeft een impressie van het gebied.